Kursusevaluering - slutevaluering

Denne evaluering er udformet for konstant at sikre kvaliteten af MASTER-LINGs undervisning.

Det vil være en stor hjælp, hvis du vil bidrage med din vurdering af det afsluttede kursus.

De fleste af svarene gives ved hjælp af tal med følgende kode:

  • 4   Særdeles tilfredsstillende
  • 3   Tilfredsstillende
  • 2   Mindre tilfredsstillende
  • 1   Ikke tilfredsstillende

Du bedes markere det tal eller det ord, der udtrykker dit svar. Ved de øvrige spørgsmål kan du give et eller flere svar.

På grund af forskellige behov blandt vore kursusdeltagere og vores individuelle kursusplanlægning vil du i kursusevalueringen finde spørgsmål om sproglige discipliner, som ikke er blevet benyttet i din undervisning. Du bedes derfor blot besvare det, som vedrører dit kursusforløb.

Tak for din hjælp!